Helse og Velferdsetaten og NAV

Vi har i samarbeid med Borgestadklinikken og Rusmiddeletaten vært med på å lage et konsept der skuespillere blir brukt som fiktive brukere. På denne måten har fagpersoner fått lov til å øve seg på utfordringer de kan møte i hverdagen. Vi har vært med på kurs som har vart fra noen timer til flere dager.

Dette er et konsept som vil kunne fungere i de fleste sammenhenger der man jobber i møte med andre mennesker. Det er en fin måte å kunne jobbe praktisk på, og man kan få prøve og feile uten at det får store konsekvenser for «brukeren». Vi har videreutviklet denne måten å jobbe på, og har også koldt liknende kurs for NAV og brukerorganisasjonene.

Ta kontakt dersom dette kunne være av interesse, så kan vi komme med forslag og tilbud.

Har du en kursidé?

Teater Spillebrikkene tilbyr ulike kurs for både barn, ungdom og voksne. Vi presenterer noen av de her. Ta gjerne kontakt dersom du har andre, nye spennende kursideer.


300-BREDDE-TRANS 

Organisasjonsnummer: 989 298 151
Kontonummer: 1607 43 54916
Adresse: Valdres gata 25 d, 0557 Oslo